MNÍŠEK POD BRDY

Hodnotný čtyřkřídlý raně barokní zámek, přestavěný ze staršího zámku renesančního.

Původní tvrz její vlastníci Vratislavové z Mitrovic přestavěli na zámek. V první fázi před polovinou 16. století vznikla typická čtyřkřídlá dispozice s polygonálními věžicemi, které jsou však pouze ve třech ze čtyř nároží. Druhá stavební fáze na konci století pak dotvořila vnější vzhled. Honosný raně barokní zámek, jak jej známe dnes, vznikl však až další přestavbou v druhé polovině následujícího století. Bohatý pražský měšťan Servác Engl svěřil návrh Martinu Reinerovi. Úpravy v 18. století a na počátku století 20. už vzhled zámku významněji neovlivnily.

Raně barokní výzdobu si uchovala pouze kaple v severovýchodní věžici. Vedle původní štukatury ji zdobí fresky Fabiána Harovníka a oltářní obraz Karla Škréty. Výzdoba ostatních interiérů je mladšího data a v klasicistním stylu. V současné době čeká zanedbaný zámek na odpovídající využití.