Písek

Letovisko s bohatou kulturní tradicí, ležící v Písecké pahorkatině na řece Otavě. Město, založené před r. 1254 jako královské, se stalo významnou oporou husitského hnutí. Z raně gotického hradu se zachovalo jen západní křídlo (dnes muzeum), v místech vstupního křídla byla postavena v l.1737-65 barokní radnice. Kostel Narození P. Marie v r. 1886 regotizován J. Mockerem, dominikanský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže obnoven raně barokně. Ve městě řada gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Kamenný most z druhé poloviny 13. stol. je nejstarším dochovaným mostem v Čechách, sousoší na něm pocházejí z 18. stol. Studentská léta tu prožil básník F. Šrámek.


   kostel sv. trojice


   most v Písku


   kostel panny MarieHotel Otava


Písecký hrad 


   kostel povýšení sv. kříže


   radnice