Tábor

Město s bohatou historií, ležící v Táborské pahorkatině na ostrohu nad Lužnicí, národní kulturní památka. Založeno husity r. 1420, stálo v době husitských válek v čele táborského městského svazu. Na náměstí gotická radnice (nyní muzeum) z 2. pol. 15. stol., na hoře Tábor kostel Proměnění páně z 15. stol., regotizovaný J. Mockerem a J. Krejčíkem. Kostel Narození P. Marie u augustiniánského kláštera je raně barokní z r. 1666, hřbitovní kostel Sv. Filipa a Jakuba z pol. 14. stol. přestavěn barokně. Město si zachovalo středověký půdorys a řadu starobylých měšťanských domů. Rybník Jordán z r. 1492 je nejstarší údolní nádrží v Čechách. Rodiště literárního historika V. Tilleho (1867- 1937) a hudebního skladatele 0. Nedbala (1874-1930).


  

  k. panny Marie


   radnice


   Žižkovo náměstípohled na město 


rybník Jordán


   vodopán na Jordánu


   hrad Kotnov