Telč

Významné kulturní a hospodářské středisko jižní části Českomoravské vrchoviny, jehož vznik sahá do počátku 13. stol., městská památková rezervace. V historickém jádru se zachovalo pozdně gotické opevnění, brány a řada gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Na náměstí gotický kostel sv. Jakuba, jezuitská kolej z I. 1651-55 s kostelem, kostel sv. Ducha s románskou věží z 13. stol. Původní hrad ze 14.stol. byl v 16. stol. přestavěn a rozšířen na renesanční zámek.   náměstípohled na město 


   náměstí


náměstí