VLAŠIM

Převážně renesanční, částečně klasicistně upravený zámek v rozlehlém anglickém parku na místě někdejšího gotického hradu.

První zmínky o Vlašimi pocházejí z roku 1318 v souvislosti s Hynkem z Vlašimi. O původní podobě hradu se lze jen dohadovat. Jjeho pozdně gotická fáze, zřejmě z doby Mikuláše Trčky z Lípy, však určuje základní dispozici dnešního zámku. Někdejší valy, příkopy a opevnění se však nedochovaly. Vostrovci z Kralovic přistoupili po roce 1595 k vnitřním úpravám hradu, ze kterých se zachovala klenutá komnata v prvním patře věže, zdobená štukaturou se znaky stavebníka a jeho manželky Anny z Brukštejna. Patrně z této doby pochází i západní křídlo, rozhodně však schodišťová přístavba v nádvoří, polygonální věžice a také členění nádvorních fasád.

Pobělohorští majitelé Talmberkové pokračovali ve výstavbě a výzdobě nedokončeného zámku. Zamýšlené čtvrté křídlo však ani oni nepřistavěli. Podobně tomu bylo i za Auerspergů, majitelů vlašimského panství od roku 1744, až do převzetí zámku státní správou v roce 1945. Ve věži byla roku 1771 zřízena nová kaple s kupolí zdobenou štukovými ornamenty. Poslední soukromí majitelé provedli však zejména významné úpravy okolí zámku. Koncem 80. let 18. století založili rozlehlý anglický park, jeden z nejstarších u nás (vedle parku v Krásném dvoře a Kynžvartu), který byl ozdoben řadou drobných romantických staveb, z nichž se zachoval jen Starý hrad a Čínský pavilon. V roce 1846 byla postavena nová vstupní brána v pseudogotickém slohu s ozdobnými vížkami a kolekcí znaků majitelů vlašimského panství.