ZRUČ NAD SÁZAVOU

Renesanční zámek na strmém břehu řeky Sázavy. Vznikl přestavbou gotického hradu, později pseudogoticky upraven.

Původní gotický hrad byl vybudován na přelomu 14. a 15. století na okraji plošiny, od níž jej odděloval příkop. K přestavbě na renesanční zámek došlo v druhé polovině 16. století za držení zručského panství rodem Kaleniců z Kalenic. Přesnou podobu čtyřkřídlé budovy s nevelkým nádvořím a původním hradním opevněním však již určit nelze. V roce 1781 zručský zámek vyhořel. Byl zničen zámecký archiv a většina umělecké výzdoby. V dalších letech prováděli často se střídající majitelé jen nejnutnější opravy.

V roce 1885 koupil panství zbohatlý podnikatel Jan Schebek a jeho syn Adolf dal zámek v letech 1891- 1894 přestavět v pseudogotickém slohu. Významně změnil exteriér, interiér i celé okolí. Byla zbořena část hradeb a bašt a ponechané části upraveny na altány a terasy. V podobném duchu bylo upraveno i torzo velké věže v severozápadním nároží. Vnější vzhled se změnil odstraněním fasády a úpravou do podoby stavby z lomového kamene. Fasády ozdobily pseudogotické štíty, věžičky a vikýře. V interiéru se ústředním prostorem stal nově zřízený rytířský sál, jenž byl spojen padacím mostem přímo s rozšířeným zámeckým parkem. V majetku Schebků zůstal zámek až do roku 1945, kdy přešel do správy města. V zámku jsou umístěny úřady, kulturní instituce a rytířský sál byl upraven na obřadní síň. Dnešní zámek je trojkřídlý, dvoupatrový s věží, do nádvoří se otvírá zasklenými arkádami. Park, ve kterém jsou zachovány zbytky restaurovaných hradeb, plní funkci městských sadů.