Boskovice

Průmyslové město v Drahanské vrchovině založené pod raně gotickým hradem v 13. stol. (dnes zřícenina). Na úpatí hradního kopce vybudován počátkem 19. stol. empírový zámek (dnes s muzeem). Ve městě renesanční radnice s věží, synagoga ze 17. stol. s židovským hřbitovem, farní kostel sv. Jakuba s cennými renesančními náhrobky, regotizovaný v I. 1845-47 0. Schrottem. Rodiště výtvarníka 0. Kubína (1883 až 1969), přírodovědce K. Absolóna (1887- 1960) a paleontologa J. Augusty (1903-68).


  kaple


zámek   hrad


 město 

   radnice


   synagoga