BRTNICE

Zámek na místě gotického hradu na hraně návrší nad městečkem, se středověkým jádrem, převážně renesanční s barokními a novogotickými úpravami.

Pozdně gotický hrad, vystavěný Zdeňkem z Valdštejna po opuštění nedalekého Rokštejna, patřil tomuto rodu až do 16. století. Valdštejnové ho také přestavěli v pozdně renesanční zámek. (Italský architekt Baltazar Maio da Ronio působil také u Rožmberků včetně větve pánů z Hradce.) Pozoruhodné je dochované goticko - renesanční opevnění s dělostřeleckými baštami z první třetiny 16. stol.

Protože se Zdeněk z Valdštejna účastnil stavovského povstání, byla Brtnice konfiskována a císařem darována generálu Rombaldu Collaltovi za vojenské zásluhy, ačkoli se o ni zajímala i vdova po Albrechtu z Valdštejna. Ve druhé čtvrtině 17. stol. došlo k barokním úpravám. Roku 1760 zde vypukl požár a následovala demolice zadního renesančního křídla. Zámek tehdy pozbyl pevnostního vzhledu. Poslední změny proběhly v 19. století, přičemž byly provedeny i regotizační zásahy. Na zámku dvakrát přebýval císař Ferdinand II. Dnes je tato hodnotná památka v zanedbaném stavu a čeká na záchranu.