BUČOVICE

Architektonicky mimořádně cenný čtyřkřídlý renesanční zámek s jedním z nejkrásnějších arkádových nádvoří.

Původní sídlo pánů z Bučovic se nacházelo jinde a téměř nic se z něj nedochovalo. Pozdější tvrz v místě zámku zanikla v průběhu stavby. Výstavný zámek nechal vystavět Jan Šembera z Boskovic, poslední svého rodu, v roce 1567 po vzoru italských renesančních paláců. Podle projektu Jacopa Strady vedl stavbu v Brně usazený Ital Pietro Gabri. Také kameníci byli zkušení mistři italského původu. Umělecky mimořádně cenné třípodlažní arkády obkopující nádvoří jsou bohatě kamenicky zdobeny. Výjimečná je i štuková a fresková výzdoba interiérů. Manýristickou fontánu na nádvoří vytvořil sochař Pietro Materna roku 1635, o něco později byly přistavěny nárožní věžovité nástavby. Lichtenštejnové, kteří získali Bučovice sňatkem, už zde nesídlili. Později byla zřízena účetnická kancelář. Jako v mnoha jiných případech, i zde se odchodem majitelů panství stavební vývoj zastavil. Zámek sice chátral, ale právě dík tomuto zanedbávání se zachoval ve výjimečně čisté renesanční podobě nedotčené pozdějšími zásahy.