ČECHY POD KOSÍŘEM

Empírový zámek s pamětní síní Josefa Mánesa v cenném krajinářském parku.

V druhé polovině 16. století zde vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval tvrz, o jejíž podobě však mnoho nevíme. Počátkem 17. století ji držel Albrecht Sedlnický z Choltic. Jako účastníku stavovského povstání mu byl majetek zkonfiskován, později byl však Ferdinandem II. omilostněn a statek mu byl vrácen. Kolem roku 1700 byla renesanční tvrz přestavěna v na čtyřkřídlý barokní zámek.

Roku 1768 zámek koupil císařský tajný rada hrabě Emanuel Tellez Menezes a Castro Sylva - Taroucca ze starého portugalského rodu. Jeden z jeho potomků, Ervin Sylva -Taroucca, zámek přestavěl v empírovém slohu. V té době bylo upraveno i okolí zámku v přírodně krajinářský park s vodními plochami, umělým pahorkem a romantickými stavbami. Ervinův bratr Bedřich se seznámil s Josefem Mánesem, který tu od té doby často pobýval. Park obohatil o vzácné dřeviny v druhé polovině 19. století významný botanik František Josef Sylva - Taroucca, tvůrce proslulého parku v Průhonicích. Od roku 1945 je zámek majetkem státu.