Jihlava

Hospodářské a kulturní středisko Horácka ležící v Jihlavsko-sázavské brázdě, chráněná městská památková rezervace. U brodu na obchodní cestě a pri nalezištích stříbra na řece Jihlavce bylo po r. 1240 založeno královské horní město. V r.1436 zde byla za přítomnosti krále Zikmunda slavnostně vyhlášena kompaktáta, zajišťující Čechům svobodné přijímání pod obojí. Na obvodu historického jádra města se zachovaly gotické městské hradby z 14.  až 15. stol. s renesančně upravenou bránou Matky boží. Na náměstí i v okolních ulicích se zachovala řada gotických, renesančních a barokních domů. Tzv. patricijský dům a dům soukenického cechu byly upraveny pro Muzeum Vysočiny a galerii. Gotická radnice byla přestavěna rnesančně a upravena barokně. Z velkého množství sakrálních staveb zasluhují pozornost zejména , farní kostel sv. Jakuba (dostavený v 2. pol. 14. stol.) s barokní kaplí , vyzdobenou postavami horníků dominikánský kostel sv. Kříže zaklenutý koncem 15. stol., minoritský kostel Nanebevzetí P. Marie (kolem r. 1250) s gotickou freskou představující přepadení města Sokolem z Lamberka r. 1403, jezuitský kostel sv. Ignáce (1680 az 1689) S malbami K. F. Töppera (1717) a vzácnými barokními varhanami (1732, T. Schway).


náměstí


 

opevnění


 

kostel panny Mariebrána matky boží


kostel sv. Jana Křtitele 


   morový sloup


radnice 


  kostel sv. Jakuba