PERNŠTEJN

Mohutný gotický hrad na ostrohu za obcí Nedvědice, jeden z nejzachovalejších a nejcennějších u nás.

Hrad založili v druhé polovině 13. stol. potomci Štěpána z Medlova, kteří se pak začali psát z Pernštejna, a dali tak vzniknout jednomu z nejstarších a nejvýznamnějších rodů na Moravě. Vilém I. z Pernštejna vedl moravské pány na čáslavský sněm, jeho synové se stali stoupenci husitství. Jan I. provedl opravy po požáru, který hrad silně poškodil, někdy krátce před rokem 1460. Před tím i po tom však také dostavoval a přestavoval. Pískovcová gotická ostění nechal přitom nahrazovat novými ze světlého místního mramoru, avšak bez výraznějšího uměleckého zpracování. V 15. - 16. stol. význam hradu vrcholí, je průběžně dostavován a obohacen o důmyslný systém dělostřeleckého opevnění, jehož reprezentativní ukázkou je pozdně gotický barbakán u vstupu z předhradí do vnitřního hradu.

Na přelomu 15. a 16. stol. za Viléma II. se rod stal nejbohatším v zemi. Vilémův syn Vojtěch byl v polovoně 16. století jedním z uchazečů o královský trůn. V dostavbách pokračoval i Jan III. a dokončil přeměnu temného gotického hradu na sídlo vyhovující rostoucím požadavkům renesanční šlechty na luxus a pohodlí. Vzhledem k omezeným možnostem byly palácové prostory po celou dobu rozšiřovány alespoň o četné arkýře na krakorcích, byla přistavována patra a věže. Stavební aktivity ukončil hospodářský úpadek rodu za posledních Pernštejnů. Roku 1596 Pernštejn koupil písař Markrabství moravského Pavel Katharýn z Katharu. Potom hrad často měnil majitele (ze známějších uveďme např. Lichtenštejny- Kastelkorny). Naposled osvědčil své obranné schopnosti při dobývání Švédy a v 18. stol. byl vyhlášen zemskou pevností. Za posledních šlechtických majitelů hrabat Mitrovských z Nemyšle měl být romanticky regotizován. Z přestavby však naštěstí sešlo a jedinečná památka tak zůstala zachována v autentické podobě. U hradu byl vybudován park, který byl později empírově upraven a vyzdoben sochami O. Schweigla. Pernštejn patří zaslouženě k nejnavštěvovanějším moravským hradům a pro svou malebnost je častou kulisou filmových pohádek.