Prostějov

Průmyslové středisko Hané v Prostějovské pahorkatině, proslulé hlavně oděvním průmyslem. Poprvé se připomíná k r. 1213, kdy zde stával hrad. V I. 1526-30 tu založil Kašpar Aorgus knihtiskárnu, ve které v roce 1527 vyšla první česká kniha na Moravě a roku 1547 první Slabikář český. V historickém jádru města se zachovaly zbytky gotických hradeb ze 14. stol. Renesanční zámek z I. 1568-72 byl na začátku 20. stol. renovován a doplněn sgrafity od J. Kohlera. Stará renesanční radnice s portálem z r. 1538 je dnes sídlem Muzea Prostějovska. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z l.1751-55 se vzácným rokokovým vybavením, kostel Povýšení sv. Kříže goticky přfestavěný v l. 1586-87 a s křížovou cestou od F. Bílka, secesní Národní dům z I. 1905-07 (J. Kotěra), na jehož výzdobě se podíleli S. Sucharda, F. Kysela a J. Preisler. Rodiště básníka J. Wolkra (1900-24) a malíře A. Fišárka (1906-80).

   radnice  zámek


   museum