Rajhrad

Původně velkomoravské hradiště nad řekou Svratkou, na jehož ploše založil kolem r. 1045 kníže Břetislav (?) klášter benediktinů. Jeho dnešní podoba pochazí z barokní přestavby v 18. stol. Klášterní kostel postavil v letech 1722 az 1739 F. B. Klíčník podle plánů G. B. Santiniho, autorem maleb z I. 1738-39, zobrazujících apoteózu benediktinského řádu, je J. Etgens a freska na kůru je dílem J. J. Winterhaltera.


klášterkostel