ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Zámek na okraji města přestavěný z gotického cisterciáckého kláštera.

Cisterciácký klášter Ždár byl založen roku 1212 Bočkem z Kunštátu. Byl několikrát přestavován, 16. 7. 1784 však vyhořel, což uspíšilo jeho zrušení. O dva roky později byl upraven v zámek. Tento zámek koupil roku 1826 Josef Vratislav z Mitrovic pro knížete Františka Josefa z Deitrichštejna - Prokau - Leslie. Dalšími vlastníky byli Clam - Gallasové a po nich Kinští, kteří zámek vlastnili až do roku 1945, kdy se stal majetkem státu. Dnes je v něm umístěno muzeum knihy a stavitele G. Santiniho. Vlastníkem je Radslav Kinský a Národní muzeum v Praze.