Město v Ašské vrchovině, v nejzápadnějším stejnojmenném výběžku Čech, založené před rokem 1232 na uzemí osídleném v 9. až 10. stol. slovanským obyvatelstvem. Roku 1331 připadlo jako zástavní léno česke koruně. K Čechám bylo Ašsko přivtěleno roku 1777. Barokní kostel sv. Mikuláše přestaven pseudorenesančně. Před vyhořelým evangelickým kostelem sv. Trojice z l.1747 až 1749 bronzová socha Martina Luthera z r. 1883 od J. Rossnera. V Aši v l. 1806-23 několikrát pobýval básník J. W. Goethe, což na náměstí připomíná bronzový pomník s kašnou od J. Watzaka z roku 1932. Původně barokní radnice z r. 1733 pseudorenesančně přestavěna a zvýšena do dnešní podoby r.1885.

kostel sv. pastýře

  

podhradí     rozhledna

 

    

kostel sv. Mikuláše                   muzeum