BEČOV NAD TEPLOU

Zachovalý gotický hrad s přistavěným barokním zámkem na ostrohu nad údolím řeky Teplé a stejnojmenným městečkem.

Hrad byl založen jako léno Koruny české počátkem 14. století na ochranu křižovatky důležitých zemských cest. Nejstaršími doloženými držiteli panství jsou páni z Rýzmburka (původně z Oseka). Z tohoto období pochází nejstarší část hradu - spodek okrouhlé věže na jižní straně a část mohutné čtyřpatrové obytné věže obdélníkového půdorysu.

Rýzmburkové prodali Bečov roku 1407 Oldřichu z Házmburka, od něhož získal panství podobně jako Andělskou Horu a další statky míšeňský purkrabí Jindřich Starší z Plavna. Protože byl nepřítelem krále Václava IV. a později i husitů, stal se hrad cílem útoku hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Ten sice hrad dobyl, usadil se však na nějakou dobu na jiném dobytém panství pánů z Plavna - Andělské hoře. Později se páni z Plavna na Bečov vrátili a prodali ho teprve koncem 15. století Pluhům z Rabštejna. Za jejich panství zaznamenal Bečov období bohatství a rozkvětu dík výnosům z cínových dolů v Horním Slavkově. Právě tehdy, v letech 1502 - 1547, byl hrad rozšířen a přestavěn prakticky do dnešní podoby. Přibyla druhá, ještě větší obytná věž a spojovací křídlo. O něco později přibyl ještě malý renesanční palác.

Za šmalkaldské války se Kašpar Pluh z Rabštejna postavil proti Ferdinandu I., protože se obával ztráty výnosů z těžby cínu (královský monopol). Po porážce příšel o bečovský i ostatní majetek a život si zachránil jen útěkem do Míšně. Za třicetileté války změnil Bečov několikrát majitele (mezi jinými i obec Bečov) byl několikrát pleněn a označen za pustý. Roku 1624 koupili hrad Questenberkové a částečně ho opravili, panským sídlem se však už nestal. Dědic Questenberků, Dominik Ondřej z Kounic a Ritenberka dal na ostrohu mezi hradem a městem roku 1753 vystavět nový barokní zámek sestávající z obdélníkové dvoupatrové obytné budovy a přilehlé osmiboké kaple na půdorysu někdejší bašty. Poslední šlechtičtí majitelé, rod Beaufort-Spontini, uvažovali o romantické přestavbě hradu. K té však naštěstí nedošlo a cenná středověká památka se tak zachovala v mimořádně autentickém stavu.