ČERVENÝ HRÁDEK

Hodnotný raně barokní zámek na mírném návrší při městě Jirkov, na místě zbořeného středověkého hradu.

Přesnou podobu středověkého hradu pocházejícího z přelomu 13. a 14. století neznáme. V průběhu třicetileté války byl dvakrát vypálen a zcela zpustošen. Už v padesátých letech 17. století byly zříceniny hradu odstraněny, celý prostor srovnán a v následujícím desetiletí zahájil Jan Adam hrabě Hrzán z Harasova stavbu nového zámku. Práce řídil stavitel Santin Bossi a pracovali zde převážně vlašští řemeslníci. Autorem projektu je snad Antonio Porta, zahradní průčelí však dokončil spíše Jean Baptista Mathey.

Zámek je barokní čtyřkřídlá budova, uzavírající obdélníkové nádvoří. V hlavním jižním křídle je střední vysunutý rizalit s pavilónovým nástavcem, který je členěn vysokým pilastrovým řádem. Uprostřed rizalitu je osazen bohatě zdobený portál. Nápis nad ním datuje dokončení stavby do roku 1675. V nádvoří jsou přízemní arkády, čelní křídlo má tři velké arkády s kašnami v nikách mezi nimi.

Z interiérů zasluhuje největší pozornost slavnostní sál prostupující dvě patra a mansardu středního rizalitu čelního křídla. Přízemí stěn sálu člení čtyři portály se štukovou výzdobou, krb s reliéfem a zrcadly. Stěny patra sálu zdobí pilastry nesené štukovými atlanty a štuky s mytologickými postavami v nadživotní velikosti. Také strop je opatřen štukovou výzdobou s mytologickými a loveckými výjevy. Přízemní prostory jsou téměř všechny klenuté, vstupní vestibul a průjezd je klenutý valeně s nástropní malbou představující východ a západ slunce.Plastiky jsou převážně od Jana Brokoffa, který měl v letech 1687- 88 sochařskou dílnu přímo na Červeném Hrádku.

V letech 1777 až 1809 vlastnil zámek osvícený a podnikavý Jindřich Rothenhan. Položil základy zdejšího železářského a textilního průmyslu a roku 1791 uspořádal také průmyslovou výstavu v pražském Klementinu. Pečoval o zámek, nechal rozšířit zahradu o anglický park s řadou plastik a zahradních staveb.