Chomutov

Průmyslové město na říčce Chomutovce, při úpatí Krušných hor,  v chomutovsko-teplické pánvi, původně osada při zemské stezce do Lipska. V r. 1252 je daroval Bedřich z Chomutova řádu německých rytířů, kteří tu vybudovali raně gotickou komendu s kostelem sv. Kateřiny, dodnes zachovaným. Roku 1605 se stal královským městem. Jádro města si zachovalo středověký půdorys. Původní komenda byla několikrát přestavována, v I. 1480-96 upravena na zámek a r. 1607 přestavěna na radnici (dnes je zde muzeum). Původně gotický kostel Nanebevzetf P. Marie byl přestavěn v I. 1909-15, na jižní straně Městská věž pseudogoticky upravena r. 1874. Raně barokní kostel sv. Ignáce s jezuitskou kolejí z let 1663-71 od C. Luraga. Na náměstí několik pozdně gotických, renesančních a barokních domů, mj. Collin-Lutherův dům (čp. 9) s podloubím se sklípkovými klenbami. Rodiště historika Fr. Pubitschky (1722- 1807), prvního ředitele pražské polytechniky Fr. J. Gerstnera (1756- 1832) a fyzika K. V. Zengera (1830-1908).