Duchcov

Hornické a průmyslové město v Mostecké pánvi. Původně trhová osada Hrabišín (doložena k roku 1207) se stala městem po r. 1250 již jako Duchcov. Zámek na náměstí stojí na místě původní tvrze přestavěné nejdříve renesančně a kolem r. 1700 barokně. Při zámku se zachovaly plastiky M. B. Brauna a ve velkém sále nástropní malby V. V. Reinera z doby před r. 1720. V I. 1812-18 byl zámek upraven empírově. Posledních 13 let svého pohnutého života (1785-98) tu jako valdstejnský knihovník prožil proslulý milovník G. G. Casanova. Morový Sloup na náměstí z l.1749-60 (M. Kohnel) kašna z roku 1728 (J. I. Popel a J. Reichmann).

   kostel sv. Barbory

   zámek

  kaple