Kadaň

Průmyslové město a měst- ská památková rezervace v podhůří Doupovských hor. Na místě tržní osady zmiňované ve 12. stol. bylo založeno ko- lem r. 1260 královské město. V 18. stol. proslulo výrobou kožených rukavic, r. 1811 značnou část města zničil oheň. Zčásti se zachovalo pozdně gotické opevnění ze 14. stol. s baštami, věžemi, střílnami. Mikulovickou (Svatou) bránou a pozoruhod- nym barbakánem Žatecké brány z r. 1458. Gotický hrad na skále nad Ohří (připo- mínán roku 1289) byl v 18. stol. přestaven na kasárna. Gotická radnice z 2. pol. 14. stol. s velkou hranolovou věží byla po požáru v r. 1811 přestavěna. Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže upravil do dnešní podoby v letech 1746-55 J. Ch. Kosch. který postavil i barokní kostel sv. Alžběty (1753-55) při klášteře alžbětinek.V historickém jádru města řada renesan- čních a barokních domů, sloup Nejsvětějši Trojice z let 1753-55 od K. Waitzmanna.

 

 

hrad