KRÁSNÝ DVŮR

Barokní lovecký zámek Černínů v rozsáhlém a mimořádně hodnotném krajinářském parku s řadou romantických staveb.

Původní mohutnou renesanční tvrz si nechal postavit okolo roku 1570 Jan Mašťovský z Kolovrat. Od roku 1649 vlastnil krásnodvorské panství rod Černínů z Chudenic. Teprve František Josef Černín však nechal v letech 1720 - 1724 tvrz přestavět podle plánů stavitele Františka Josefa Kaňky. Vznikl trojkřídlý barokní zámek s čestným dvorem uprostřed, s nepatrnými změnami zachovaný dodnes. Stavba ovlivněná módními francouzskými vzory tvoří malebnou dominantu citlivě zasazenou do krajiny.

V 80. letech 18. století dali Černínové vybudovat anglický park, jeden z prvních u nás. Zahradník Födisch vytvořil po studijním pobytu v Anglii na Leskovském potoce důmyslný vodní systém napájející pět rybníků a umělý vodopád. Tato osa dnes vytváří spolu s mohutnými stromy původního osázení základ jedinečného parku. Později bylo postaveno několik empírových a romantických zahradních staveb. Osobitá je zejména novogotická rozhledna s kaplí.