KYNŽVART

Stylové klasicistní metternichovské sídlo s cennými interiéry a sbírkami v rozsáhlém anglickém parku.

Zámek Kynžvart nechal v letech 1681-1691 vystavět hrabě Filip Emerich z Metternichu. Jeho rod získal zdejší panství v roce 1623. Na místě severního křídla a kaple stála zřejmě starší tvrz rodu Cedviců. Trojkřídlá novostavba v raně barokním slohu byla opatřena nárožními věžemi a středním rizalitem.

Protože postavení kancléře vyžadovalo větší a reprezentativnější sídlo, kníže Klement Václav Metternich pozval předního vídeňského architekta Petra Nobileho a nechal zámek přestavět do podoby klasicistní vily. Původní dispozice byla zachována, křídla však byla prodloužena na stejnou délku a na jejich konci přibyly věžovité dvoupatrové budovy navazující kompozičně na nárožní věže. Čestný dvůr byl uzavřen mříží a vyzdoben kašnou z umělecké litiny. Nejcennější jsou však stylové klasicistní interiéry, jejichž součástí je i množství hodnotných uměleckých předmětů z metternichovských sbírek.

Zahradník vídeňského Schönbrunnu Bíba vytvořil v anglickém romantickém stylu rozsáhlý zámecký park, který doplnily i drobné romantické stavby (obelisk Františka I., Dianin chrámek, dřevěná lesní kaple, čajovna a šestiboký altán).