Louny

Město založené r. 1253 na řece Ohři v Hazmburské tabuli. Zbytky pozdně gotického opevnění s Žateckou bránou a několik gotických a renesančních měšťanských domů. Děkanský pozdně gotický kostel sv. Mikuláše (1517-38), novorenesanční radnice z r. 1887. Rodiště básníka Jaroslava Vrchlickeho (1853-1912), spisovatele J. Hilberta (1871 -1936) a jeho bratra architekta K. Hilberta (1869-1933

   soud

   HiIbertův dům

   sokolovna