RABŠTEJN NAD STŘELOU

Barokní zámek postavený v areálu zříceného gotického hradu, na skalnatém ostrohu řeky Střely.

Původní hrad založil v 30. letech 14. století Oldřich Pluh, zakladatel rodu Pluhů z Rabštejna. Hrad byl hradbami spojen s městečkem v jeden pevný celek. Pro jeho význam v kraji o něj usiloval král a po roce 1357 se hrad stal královským majetkem, z něhož Karel lV. vytvořil manský systém. Svobodným se hrad stal až po roce 1578. V 16. století, po požáru, byl hradní palác znovu vystavěn.

V roce 1665 koupil Rabštejn Jan Šebestián z Pötingu a jeho syn si zde, pro celkovou sešlost hradu, v roce 1705 postavil zámek. Je to obdélná barokní budova s podstřešním polopatrem. Jednoduchou fasádu zdobí barokně zalomené římsy nad okny a v polopatře pilastry s římsou. Na jižní straně zámeckého areálu je kostel, k němu přiléhá bývalý klášter servitů. Dalšími majiteli byli Černínové, po nich Krakovští z Kolovrat, a poslední, rod Lažanských, drželi zámek až do roku 1945.