Teplá

Město při říčce Teplé v Tepelské vrchovině. Barokní kostel sv. Jiljí z I. 1762-65 s malbami E. Dollhopfa . Barokní kostel Nejsvětější Trojice z I. 1692-99 od K. Dienzenhofera, na náměstí morový sloup z r. 1721 od 0. Wenda. Jižně od města klášter premonstrátů založený r. 1193 blahoslaveným Hroznatou s překrásným kostelem Zvěstování P. Marie z let 1197- 1232, barokně upraveným počátkem 18.stol.

  kostel

   kaple nejsvětější trojice

   morový sloup