Žatec

Město na řece Ohři v Žatecké pánvi, městská památková rezervace, centrum chmelařské oblasti. V 8. až 9. stol. hradiště Lučanů, později hrad Přemyslovců, kolem r. 1250 povýšen na královské město. Zčásti zachované gotické hradby s Knežskou bránou a Libočanskou brankou. Hrad přestavěn na pivovar. Gotická radnice přestavěna barokně roku 1770, řada gotických, renesančních a barokních mešťanských domů. Raně barokní klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie z l.1676-83.